iMunis eDeska

Obecní úřad Jenišovice

Úřední deska – Detail

Závěrečný účet obce za rok 2017 + zpráva auditora + Fin2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát

Značka: 00132/18/OÚ Zveřejněno od: 1.3.2018 Zveřejnit do: 31.12.2019 23:59:59 Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Jenišovice Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuObecní úřad Jenišovice

Vyvěšeno od: 1.3.2018
Má být vyvěšeno do: 31.12.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 1.3.2018
Do: 31.12.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.